Laatulupaus

Tarjottavat liikennepalvelut

H. Ranta Oy tarjoaa aikataulunmukaisia reitti- ja tilausliikennepalveluja Länsi-Suomen läänissä

arvomme ovat turvallisuus, luotetavuus, hyvä palvelu ja näiden kehittäminen

Reittiliikennepalvelut

Reittiliikennettä hoidamme koulupäivinä Kurikan ja Ilmajoen alueella

lisätietoa reiteistämme www.hrantaoy.fi

Tilausliikennepalvelut

Tarjoamme tilausajo kuljetuksia koti ja ulkomaille pääasiallinen toimintaalueemme on Kurikka ja sen lähikunnat

Palvelemme kotimaassa kaikkia asiakasryhmiä

Tiedottaminen

Reiteistä, aikatauluista ja mahdollisista muutoksista tiedotamme osoitteessa www.hrantaoy.fi

Matkaliput

käytössämme ovat kaikki Matkahuollon lipputuotteet

lisätietoa lipputuotteista www.matkahuolto.fi

Osaava henkilökunta

Kuljettajamme ovat kokeneita asiakaspalvelijoita joita koulutamme säännöllisesti

Bussimme

käytössämme on 6 bussia paikkamäärältään 19 – 58 lisätietoja autoistamme löytyy www.hrantaoy.fi kohdasta tilausajokalusto.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet

Asiakastyytyväisyyttä mittaamme meille tulleen palautteen pohjalta

kaikki palautteet käsitellään mahdollisimman nopeasti ja korjausta vaativat toimenpiteet tehdään välittömästi

asiakaspalautteet haluamme sähköpostina osoitteeseen info@hranta.com tai pikaiset asiat puhelimitse nro +358500 360677

korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteellisesta toiminnastamme aiheutuvan välittömän haitan. Hinnan palautuksista ja vahingonkorvauksista neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.

Haluamme aidosti kehittää palvelujamme joten asiakaspalaute on meille todella tärkeää.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämäon henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 25.05.2018

 1. Rekisterinpitäjä: Ranta Oy Paulaharjuntie 35 61300 Kurikka  Y- tunnus 0769497-3 puh. 0500360677

 

 1. Rekisteristävastaava yhteyshenkilö: Timo Ranta info@hranta.com  +358 500360677

 

 

 1. Rekisterin nimi: H. Ranta Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisterin perusteena on myynti- tai palvelusuhde.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Käsittelemme tietoja palveluiden tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaillemme, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. Voimme myös lähettääkohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli asiakas ei halua viestejä, voi tämän ilmoittaa rekisterinpitäjälle milloin tahansa.

 

 1. Rekisterin tietosisältö:
  Rekisteri voi sisältääseuraavia tietoja asiakkaista:
  • –  nimi
  • –  syntymäaika
  • –  puhelinnumero
  • –  sähköpostiosoite
  • –  mahdolliset ruoka-aineallergiat
  • –  mahdolliset liikkumarajoitukset
  • –  yritys/organisaatio
  • –  yrityksen/organisaation osoitetiedot
  • –  asiakaspalautteiden käsittelemistävarten matkan tapahtumatiedot
  • –  myyntikanava

 

 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Saamme rekisteriin tallennettavat tiedot asiakkaalta mm.
  • –  www-lomakkeella lähetetyistäviesteistä/ sähköpostitse
  • –  puhelimitse
  • –  postin osoitetietojen palvelusta
  • –  sosiaalisen median palvelujen kautta
  • –  sopimuksista
  • –  asiakastapaamisista

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Palvelun toteuttamiseksi ja laadun varmistamiseksi luovutamme asiakastietoja, jotka ovat palvelun tarjoajan kannalta välttämättömiätietoja kolmansille osapuolille esim. laivayhtiöille ja hotelleille. Emme luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille myynti- ja markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan antamaa erillistä Voimme luovuttaa henkilötietoja myös viranomaisille, mikäli toimet niin edellyttävät.

 

 1. Tietojen poistaminen: Tietoja voidaan poistaa, mikäli henkilösitävaatii tai asiakassuhde loppuu.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet: Säilytämme asiakastiedot luottamuksellisina ja rekisterin käsittelyssänoudatamme huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriämme käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö Käyttäjiäsitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoverkko ja laitteisto on suojattu mm. palomuurilla ja muilla teknisillätoimenpiteillä.